Smells like a garbage dump. Because he's a garbage dump.
Digivolution Sources
 • 047 Gazimon
 • 081 Gizamon

  Warp Digivolution Source
  Confirmed

 • 048 Pagumon

  Digivolutions

 • 108 Garbagemon
 • 160 ExTyrannomon
 • Ectozone Forum