(MegaloGrowlmon)
Meesa Gonna Stomp Your Ass
Association
 • Takato Matsuki (Tamers)

  Digivolution Sources

 • 051 Tyrannomon
 • 362 Growlmon

  Digivolutions

 • 366 Gallantmon
 • 390 Megidramon
 • 553 MedievalGallantmon
 • Ectozone Forum